خط حزب‌الله ۵۳ | کربلا، درس جهاد کبیر

خط حزب‌الله ۵۳ | کربلا، درس جهاد کبیر «می‌گویند تاریخ بزرگ‌ترین معلم انسان‌هاست و گذشته، چراغ راه آینده است. پس اگر تاریخ، حکم “معلم” و “چراغ راه” را دارد، باید بتوان از آن درس فرا گرفت و بر مسیر حرکت نور تاباند تا بهتر و درست‌تر به پیش رفت. از این منظر، واقعه‌ی عاشورای سال […]

ویژه نامه نشریه اخوت

چرا این سخنان آقا شنیده نمیشود؟ اشتراکات رفتاری و اعتقادی وهابیت و افراط گرایان شیعه چرا به توصیه های اهل بیت علیه السلام عمل نمیکنیم؟ بهانه ای برای بررسی ماهیت گروه داعش نماز عصری که رهبر اجازه داد و بقیه نه!   دانلود ویژه نامه نشریه اخوت