مداحی ویژه رحلت حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)

مداحی ویژه رحلت حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)

 گرفته بوی شهادت شب وفاتش را
بیا مرور کن ای اشک خاطراتش را

مورخان بنوشتند با سرشک یتیم
هجوم درد به سرتاسر حیاتش را

سه سال شعب ابی طالب و شکنجه و ظلم
چقدر مرگ خدیجه فسرد ذاتش را

چه سنگها که بر آینه وجودش خورد
چه طعنه ها که ابوجهل زد صفاتش را

برای غارت جانش قریش خنجر بست
ولی خدای علی خواسته نجاتش را

دلش چو ماه شکست و دو نیم شد اما
ندید سبزیِ باران معجزاتش را

حرا شروع رسالت، غدیرخم پایان
ادا نمود تمامیِ واجباتش را

پاسخ دهید