غدیر مولایمان را چگونه تبلیغ کنیم؟

بارها شنیده ام و شنیده اید که آخرین سفیر الهی در آخرین سفر خود، مهمترین خطابه خود را ایراد نمود و در آن از جانب پروردگارش، حضرت علی علیه السلام را به جانشینی خود برگزید، و نیز شنیده ایم در آن مهمترین کلامش، تکلیف امت خود را اینگونه فریاد کرد که:

” باید همه ی حاضران به غائبان و نیز همه ی پدران به فرزندانشان پیام غدیر را تا روز قیامت برسانند. “

آری غدیر را باید سینه به سینه و نسل به نسل تبلیغ کرد و اینک این مهم بر عهده ی من و شماست همچنان که روزگاری بر دوش پدرانمان بوده و فرداها نیز به دست فرزندانمان .

راهکارهای پیشنهادی زیر، اندکی از راهکارهای فراوان تبلیغ برای عیــد غدیــــــر است:

۱- یک دانش آموز می تواند با توزیع یک پاکت شکلات مبلّغ غدیر باشد.

۲- یک دانش آموز می تواند با تزئین کلاس مدرسه اش مبلّغ غدیر باشد.

۳- یک راننده تاکسی می تواند با پذیرایی شکلات در ماشینش مبلّغ غدیر باشد.

۴- یک مادر بزرگ می تواند با گفتن قصه های غدیری برای نوه هایش مبلّغ غدیر باشد.

۵- یک امام جماعت مسجد می تواند با صحبت پیرامون غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۶- یک نمازگزار مسجد می تواند با پذیرایی از نمازگزاران مبلّغ غدیر باشد.

۷- یک مادر می تواند با آماده کردن بهترین لباس های فرزندانش در غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۸- یک مادر می تواند با پختن غذای مورد علاقه فرزندانش در غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۹- یک مادر می تواند با پخش سرودهای شاد در ایام غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۱۰- یک مادر می تواند با گذشتن از خطاهای فرزندش به مناسب غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۱۱- یک پدر می تواند با تهیه هدیه برای فرزندانش مبلّغ غدیر باشد.

۱۲- یک پدر بزرگ می تواند با ارسال پیام برای نوه هایش مبلّغ غدیر باشد.

۱۳- یک مادربزرگ می تواند با دادن نذری در ایام غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۱۴- یک کاسب می تواند با تخفیف ویژه در ایام غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۱۵- یک دانشجو می تواند با هدیه کتاب و سی دی مرتبط با غدیر به اساتید و دوستان و نزدیکانش مبلّغ غدیر باشد.

۱۶- یک معلم می تواند با برگزاری مسابقات مرتبط با غدیر در کلاسش مبلّغ غدیر باشد.

۱۷- یک مدیرِ مدرسه می تواند با مسابقه تزئینات بین کلاس ها مبلّغ غدیر باشد.

۱۸- یک پدر می تواند با تهیه هدیه برای فرزندانش در روز غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۱۹- یک دانش آموز می تواند با تهیه روزنامه دیواری با موضوع غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۲۰- یک دانش آموزمی تواند با آماده کردن دکلمه و قرائت در مجالس مبلّغ غدیر باشد.

۲۱- یک استادِ دانشگاه می تواند با اختصاص دادن بخشی از کلاسش به غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۲۲- یک هیأت می تواند با برگزاری مراسم جشن با شکوه مبلّغ غدیر باشد.

۲۳- یک هیأت می تواند با دیدار از سالمندان و اهداء هدیه مبلّغ غدیر باشد.

۲۴- یک هیأت می تواند با ایجاد ایستگاه صلواتی مبلّغ غدیر باشد.

۲۵- یک خانواده می تواند با دیدار از اقوام و سادات مبلّغ غدیر باشد.

۲۶- یک پدر می تواند با خرید لباسِ نو برای خانواده اش مبلّغ غدیر باشد.

۲۷- یک دانش آموز می تواند با اجرای مصاحبه با موضوع غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۲۸- یک فرد می تواند با عیدی روز غدیر به رفتگر محله اش مبلّغ غدیر باشد.

۲۹- یک فرد می تواند با دادن هدیه به همسایگان محله اش مبلّغ غدیر باشد.

۳۰- یک فرد می تواند با پخش یک جعبه شیرینی میان همسایه ها مبلغ غدیر باشد.

۳۱- یک فرد می تواند با تزئین ماشینِ خود در ایام غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۳۲- یک فرد می تواند با تزئین درب منزل یا آپارتمان خود مبلّغ غدیر باشد.

۳۳- یک فرد می تواند با دیدار از بیماران در بیمارستان در روز غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۳۴- یک فرد می تواند با ترویج آداب غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۳۵- یک فرد می تواند تهیه و گردآوری جدول با موضوع غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۳۶- یک فرد می تواند با طراحی کارت پستال با موضوع غدیر و پیام آن مبلّغ غدیر باشد.

۳۷- یک فرد می تواند با ترویج فرهنگ عیدی دادن میان اقوام مبلّغ غدیر باشد.

۳۸- یک مادر می تواند با پخش سرودهای غدیری در منزل مبلّغ غدیر باشد.

۳۹- یک فرد می تواند با یک لبخند و شادباش غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۴۰- یک فرد می تواند با خواندن خطبه برادری میان دوستانش مبلّغ غدیر باشد.

… و هزار تا کار دیگه که مجال گفتنش نیست.

پاسخ دهید