سوگواره “ضریح بی نشان” در حسینیه شهدای دانش آموز استان فارس برگزار شد.

سوگواره”ضریح بی نشان”در استان فارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان فارس در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۱ سوگواره”ضریح بی نشان”در حسینیه شهدای دانش آموز اتحادیه با حضور ۲۰۰ نفر از دانش آموزان عضو اتحادیه برگزار شد.

پاسخ دهید