برگزاری جلسات هفتگی هیئت دانش آموزی انصارالمهدی (عج) در فصل امتحانات با رویکرد علمی.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان چهارمحال و بختیاری،  هیئت دانش آموزی انصارالمهدی (عج) در فصل امتحانات جلسات هفتگی خود را با رویکرد علمی برگزار می کند.

جلسه این هفته ی هیئت دانش آموزی انصارالمهدی (عج) شهرکرد، (۸دی۹۵) با حضور آقای خسروی ریاست محترم مرکز مشاوره آموزش و پرورش استان برگزار شد.

گفتنی است در این جلسات که با حضور اساتید، کارشناسان و مشاورین تحصیلی برگزار می شود، موضوعات مختلفی همچون: مدیریت زمان، توصیه های کلیدی جهت موفقیت در امتحانات و دیگر مباحث مربوط به امتحانات، مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد.

negar_%db%b2%db%b8%db%b1%db%b2%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6_%db%b1%db%b8%db%b5%db%b2%db%b5%db%b9-768x485 negar_%db%b2%db%b8%db%b1%db%b2%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6_%db%b1%db%b8%db%b5%db%b3%db%b3%db%b0-768x432 negar_%db%b2%db%b8%db%b1%db%b2%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6_%db%b1%db%b8%db%b5%db%b6%db%b1%db%b1-768x432 negar_%db%b2%db%b8%db%b1%db%b2%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6_%db%b1%db%b8%db%b5%db%b7%db%b0%db%b8-768x432 negar_%db%b2%db%b8%db%b1%db%b2%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6_%db%b1%db%b9%db%b1%db%b0%db%b4%db%b4-620x349

پاسخ دهید