کار مهم پیامبر خدا

گفتار زیر از کتاب ارزشمند و خواندنی انسان ۲۵۰ ساله انتخاب شده است. مقام معظم رهبری در سالروز ولادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در خطبه های نماز جمعه، بخش هایی از مبارزات و زندگی پیامبر اکرم را بازخوانی و بیان می کند.

کار مهم پیامبر خدا، دعوت به حق و حقیقت، و جهاد در راه این دعوت بود.

در مقابل دنیای ظلمانی زمان خود،پیامبر اکرم دچار تشویش نشد. چه آن روزی که در مکه تنها بود، یا جمع کوچکی از مسلمین او را احاطه کرده بودند و در مقابلش سران متکبر عرب، صنادید قریش و گردنکشان، با اخلاقهای خشن و با دستهای قدرتمند قرار گرفته بودند، و یا عامه‌ی مردمی که از معرفت نصیبی نبرده بودند، وحشت نکرد؛ سخن حق خود را گفت، تکرار کرد، تبیین کرد، روشن کرد، اهانتها را تحمل کرد، سختیها و رنجها را به جان خرید، تا توانست جمع کثیری را مسلمان کند؛

و چه آن وقتی که حکومت اسلامی تشکیل داد و خود در موضع رئیس این حکومت، قدرت را به دست گرفت. آن روز هم دشمنان و معارضان گوناگونی در مقابل پیامبر بودند؛ چه گروههای مسلح عرب – وحشیهایی که در بیابانهای حجاز و یمامه، همه‌جا پراکنده بودند و دعوت اسلام باید آنها را اصلاح میکرد و آنها مقاومت میکردند – و چه پادشاهان بزرگ دنیای آن روز – دو ابرقدرت آن روز عالم؛ یعنی ایران و امپراتوری روم – که پیامبر نامه‌ها نوشت، مجادله‌ها کرد، سخنها گفت، لشکرکشیها کرد، سختیها کشید، در محاصره‌ی اقتصادی افتاد و کار به جایی رسید که مردم مدینه گاهی دو روز و سه روز، نان برای خوردن پیدا نمیکردند. تهدیدهای فراوان از همه طرف پیامبر را احاطه کرد. بعضی از مردم نگران میشدند، بعضی متزلزل میشدند، بعضی نق میزدند، بعضی پیامبر را به ملایمت و سازش تشویق میکردند؛ اما

پیامبر در این صحنه‌ی دعوت و جهاد، یک لحظه دچار سستی نشد و با قدرت، جامعه‌ی اسلامی را پیش برد، تا به اوج عزت و قدرت رساند؛ و همان نظام و جامعه بود که به برکت ایستادگی پیامبر در میدانهای نبرد و دعوت، در سالهای بعد توانست به قدرت اول دنیا تبدیل شود.

شما می توانید با دانلود فصل اول کتاب انسان ۲۵۰ ساله، تلاش و مبارزه دائمی پیامبر بزرگوار اسلام در راه حق و حقیقت را مطالعه کنید.

دانلود فصل اول کتاب انسان ۲۵۰ ساله

پاسخ دهید