شیوه نامه برگزاری زیارت اربعین در هیأت های شهری اتحادیه

باسمه تعالی
برگزاری زیارت اربعین در هیات های شهری اتحادیه

این زیارت روز اربعین در هیات های شهری اتحادیه به طور همزمان ترجیحا ساعت ۱۰ صبح یرگزار می گردد.

برنامه پیشنهادی:
سخنرانی ، قرائت زیارت اربعین ، روضه و عزاداری.
لازم است مسولین اتحادیه شهرستانها جهت تبلیغات این برنامه پوستر لایه باز بارگزاری شده روی سایت را دریافت و در قرارگاه جهت نصب و تبلیغ در مدرسه به مسولین انجمن تحویل نمایند.طراحی این پوستر قابلیت چاپ تک رنگ را دارد.
تشکیل کادر( دانش آموزی) هیأت روز اربعین از همین هفته و برگزاری جلسه کادر و تقسیم مسولیتها بین دانش آموزان قرارگاه عملیات شهری و قرارگاه شهری صورت گیرد.

*تبلیغ در سطح شهر در صورت امکان باعث هویت بخشی به برنامه می گردد.
*می توان از اولیا مدارس و دانش آموزان جهت شرکت در این برنامه دعوت به عمل آید.
* در صورت امکان برنامه ختم به ظهر و نهار شده و از بانیان خیر جهت تقبل نهار بهره برده شود.
* مکان برگزاری این برنامه ترجیحا امامزاده ومساجد سطح شهر می باشد.

 

برای دریافت پوستر با سایز اصلی بر روی عکس کلیک کنید/.

 

۱

پاسخ دهید